Vyhledat v textu

Likvidace odpadů

Pokud se potřebujete zbavit jakéhokoliv nebezpečného nebo ostatního odpadu, vyklidit objekt, vyčistit jímku, lapol, odlučovač nebo technologické zařízení, obraťte se s důvěrou na naší společnost.

Svoz odpadů

Pro Vaše odpady přijedeme kamkoliv na území České republiky v předem domluveném termínu. Naložíme všechny druhy odpadů a odvezeme k dalšímu využití / zpracování nebo odstranění. V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech jsme oprávněnou osobou pro převzetí nebezpečných a ostatních odpadů a všechny tyto činnosti provádíme na základě platných rozhodnutí místně příslušných Krajských úřadů (ke stažení níže). Odpady můžeme svážet pravidelně, aby se Vaše starosti minimalizovaly.

CZP00444 Souhlas Krajského úřadu Plzeňského kraje - sklad odpadů ke stažení zde
CZP01071 Souhlas Krajského úřadu Plzeňského kraje - mobilní zařízení - provoz na území celé ČR ke stažení zde

Odvoz odpadních olejů

Odpadní oleje v souladu s ustanoveními zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních jsou předmětem spotřební daně z minerálních olejů. Při dodržení podmínek jejich následného využití lze odpadní oleje předávat v režimu osvobozených od daně. Naše společnost je držitelem Povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně, proto nám odpadní oleje můžete bez obav předat, aniž byste museli spotřební daň platit.

Povolení Celního úřadu k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně (ke stažení zde)

Další služby spojené s odpady

Součástí našich služeb je vystavení a odeslání ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů a vystavení přepravních dokladů ADR (je-li povinnost). Dále Vám zpracujeme identifikační listy nebezpečných odpadů a označíme jednotlivé druhy odpadů v souladu s platnou legislativou, vybavíme sklad nebo shromaždiště odpadů. Zároveň se postaráme o veškerou komunikaci s orgány státní správy, povedeme průběžnou evidenci odpadů a zpracujeme a podáme roční hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím integrovaného systému ISPOP, do kterého Vás v případě potřeby zaregistrujeme. Vše je jen otázkou Vašich potřeb.

Likvidace ekologických havárií

Zlikvidujeme následky havárie způsobené únikem závadných látek. Místo osobně odborně posoudíme a ve spolupráci s místně příslušnými orgány státní správy navrhneme postup optimálního řešení a zajistíme komplexní realizaci s důrazem na minimální dopad na životní prostředí.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat - napište nám nebo volejte 737 957 317.