Vyhledat v textu

Poradenství ADR

Problematiku ADR – přepravu, přijímání, odesílání, balení a ostatní činnosti upravuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR (dále jen Dohoda ADR). Povinnost zajistit si tzv. „Bezpečnostního poradce ADR“ ukládá jednak kapitola 1.8.3 Dohody ADR a zároveň zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v části III.

Na základě platných osvědčení o odborné způsobilosti nabízíme prostřednictvím vlastních bezpečnostních poradců poradenské služby pro balení, plnění, odesílání, přepravu a přijímání nebezpečných věcí ADR všech tříd mimo třídu 7.

Máte povinnost Bezpečnostního poradce ADR ustanovit?

Povinnost jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí má každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí. Tito bezpečnostní poradci jsou odpovědní za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

Na základě dohody pro Vás v oblasti poradenství ADR zajistíme:

 • vstupní analýzu stavu a rozsahu potřebných služeb zdarma,
 • vypracování firemního manuálu,
 • zpracování průvodních dokladů,
 • klasifikaci nebezpečných věcí v souladu s Dohodou ADR,
 • kontrolní činnost,
 • informační servis (poradenství),
 • zastupování v případě kontrol a řešení mimořádných situací s orgány státní správy,
 • zpracování Roční zprávy pro orgány státní správy,
 • zpracování Zprávy o mimořádných událostech,
 • školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí,
 • povinnou výbavu ADR.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat - napište nám nebo volejte 737 957 317.