Vyhledat v textu

Poradenství ADR

Problematiku ADR – přepravu, přijímání, odesílání, balení a ostatní činnosti upravuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR (dále jen Dohoda ADR). Povinnost zajistit si tzv. „Bezpečnostního poradce ADR“ ukládá jednak kapitola 1.8.3 Dohody ADR a zároveň zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v části III.

Na základě platných osvědčení o odborné způsobilosti nabízíme prostřednictvím vlastních bezpečnostních poradců poradenské služby pro balení, plnění, odesílání, přepravu a přijímání nebezpečných věcí ADR všech tříd mimo třídy 1 a 7.

Máte povinnost Bezpečnostního poradce ADR ustanovit?

Povinnost jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí má každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí. Tito bezpečnostní poradci jsou odpovědní za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

Na základě dohody pro Vás v oblasti poradenství ADR zajistíme:

 • vstupní analýzu stavu a rozsahu potřebných služeb zdarma,
 • vypracování firemního manuálu,
 • zpracování průvodních dokladů,
 • klasifikaci nebezpečných věcí v souladu s Dohodou ADR,
 • kontrolní činnost,
 • informační servis (poradenství),
 • zastupování v případě kontrol a řešení mimořádných situací s orgány státní správy,
 • zpracování Roční zprávy pro orgány státní správy,
 • zpracování Zprávy o mimořádných událostech,
 • školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí,
 • povinnou výbavu ADR.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat - napište nám nebo zavolejte.