Vyhledat v textu

Sběrný dvůr Plzeň

 Sběrný dvůr odpadů je v provozu pouze do 30. 09. 2020, poté bude pro občany uzavřen.

 Firemní zákazníci budou nadále srdečně vítaní.


Sběrný dvůr Plzeň

Lobezská 2719/15a
326 00 Plzeň
telefon: 737 957 317
email: info@biosystem.cz

Provozní doba:

Pondělí – Pátek
9 - 17 hodin

Soboty, neděle, svátky
zavřeno

 

mapa.png
Zvětšit mapu

 


ODPADY PŘIJÍMANÉ ZDARMA OD OBČANŮ Z DOMÁCNOSTÍ


15 01 10*

obaly obs. zbytky neb. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02*

absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami

16 01 07*

olejové filtry
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků **
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady**
20 01 01 papír a lepenka
20 01 13* rozpouštědla
20 01 14* kyseliny
20 01 15* zásady
20 01 17* fotochemikálie
20 01 19* pesticidy
20 01 26* olej a tuk neuvedený pod č. 20 01 25 (vyjeté motorové a převodové oleje)
20 01 27* barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 29* detergenty obsahující nebezpečné látky
20 01 37* dřevo obsahující nebezpečné látky

20 01 39

plasty

20 01 40

kovy
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad
20 03 07 objemný odpad

** u stavebních odpadů bez ohledu na druh je stanovený limit max. 1 m3 na osobu za měsíc

Výše uvedené odpady budou do zařízení přijímány zdarma pouze od občanů s trvalým bydlištěm na území města Plzně na základě předložení platného občanského průkazu nebo po předložení rozhodnutí o registraci k poplatku za komunální odpad vydaného Magistrátem města Plzně.

Sběrný dvůr je místem zpětného odběru pro vyřazená elektrozařízení všech skupin a baterií všech typů a můžete je zde bezplatně odložit.

Ostatní odpady jsou přijímány dle platného ceníku.